Çerez Aydınlatma Metni

Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi (“Ozan” veya “Şirket”) olarak, https://www.ozan.com alan adlı ve https://business.ozan.com alan adlı internet siteleri (Hepsi beraber “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) içerisinde çerezler kullanmaktayız. İşbu Çerez Aydınlatma Metni, Ozan tarafından yönetilen işbu İnternet Sitesi’ni kullanan tüm kişiler (“Ziyaretçi”) için geçerli olup çerezler, İnternet Sitesi’ni ziyaretiniz sırasında işbu metinde açıklanan şekilde kullanılacaktır.

İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, GFY Plaza, Sahrayıcedit Mahallesi, Batman Sokak, No 30, Kat 17, İç Kapı No:46, 34734, Kadıköy, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 141149-5 sicil numarası ile kayıtlı Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi tarafından, İnternet Sitesi’nde kullanılan çerezlerin Ziyaretçiler’in cihazına yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezlerin kullanıldığını ve bu çerezlerin nasıl yönetilebileceği hakkında Ziyaretçiler’e bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet Sitesi’nde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, Ziyaretçiler’in açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Ziyaretçiler, Çerez Yönetim Paneli üzerinden, İnternet Sitesi’nde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden Ziyaretçiler tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

1. Çerez Nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir internet sitesinin çalışması, daha verimli çalışması veya internet sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Çerezler, bu dosyaları tekrar kaynak internet sitesine veya çerezleri tanıyan bir başka internet sitesine gönderebilir. Bu dosyalarda, İnternet Sitesi’nin bazı temel özelliklerinden faydalanmanızı, İnternet Sitesi’ni tekrar kullandığınızda verilerinizin hatırlanmasını ve İnternet Sitesi’nin daha etkin ve kolay kullanabilmenizi sağlamak için İnternet Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanmaktadır. Çerezler bilgisayar ve cihazlarda, kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

2. Çerez Çeşitleri

A. Kullanım Süresine Göre Çerez Çeşitleri: İnternet Sitesi’nde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, İnternet Sitesi’nde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

B. Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (ozan.com) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

C. Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler: İnternet Sitesi’nde kullanım amaçlarına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

Zorunlu ÇerezlerBu çerezler İnternet Sitesi’nin düzgün bir şekilde çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.
Reklam/Pazarlama ÇerezleriBu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamları göstermek üzere kullanılmaktadır.
İşlevsel ÇerezlerBu tür çerezler, zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlamak için internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam/Pazarlama çerezleri, reklam ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, açık rıza vermeniz halinde, sizlere yönelik reklam/pazarlama faaliyetlerinin yapılması, sitemizin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak), amaçlarıyla sınırlı olarak, yurt dışında yerleşik hizmet aldığımız şirketler vasıtasıyla çerez kullanmamız sebebiyle yurt dışına aktarılabilecektir.

İnternet Sitesi’nde kullanılan çerezler hakkında detaylı bilgiler aşağıdaki Çerez Tablosu’nda yer almaktadır:

Zorunlu Çerezler
Çerez AdıKullanım AmacıÇerez TipiSaklanma Süresiwww.ozan.com
wp-wpml_current_languageBu çerez, ziyaretçinin internet sitesindeki dil tercihini kaydetmek için kullanılır.Birinci Taraf ÇerezOturum çereziwww.ozan.com
cf_clearanceBu çerez, Cloudflare Server’ları tarafından, gerçek insanları botlardan ayırt etmek için kullanılır.Birinci Taraf Çerez365 Gün.ozan.com
cf_chl_2Bu çerez, Cloudflare Edge sunucusunun çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır.Birinci Taraf Çerez58 Dakikawww.ozan.com
__cf_bmBu çerez, insanlarla botları ayırt etmek için kullanılır. Bu, web sitelerinin kullanımı hakkında geçerli raporlar hazırlamak için web sitesi için faydalıdır.Birinci Taraf Çerez27 Dakika.ozan.com
İşlevsel Çerezler
Çerez AdıKullanım AmacıÇerez TipiSaklanma Süresiwww.ozan.com
_gidZiyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz kimliği kaydeder.Birinci Taraf Çerez24 Saat.ozan.com
_gat_UA-169854339-1Google Analytics tarafından istek oranını azaltmak için kullanılır.Birinci Taraf Çerez2 Dakika.ozan.com
_ga_FF83SR5STRGoogle Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır.Birinci Taraf Çerez1 Yıl.ozan.com
_gaZiyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.Birinci Taraf Çerez1 Yıl.ozan.com
Reklam/Pazarlama Çerezleri
Çerez AdıKullanım AmacıÇerez TipiSaklanma Süresiwww.ozan.com
UserMatchHistoryBu çerez, LinkedIn Ads kimliği senkronizasyonu için kullanılır.Üçüncü Taraf Çerez30 Gün.linkedin.com
test_cookieKullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır.Üçüncü Taraf Çerez12 Dakika.doubleclick.net
lidcGömülü hizmetlerin kullanımını izlemek için sosyal ağ hizmeti LinkedIn tarafından kullanılır.Üçüncü Taraf Çerez24 Saat.linkedin.com
li_sugrBelirlenmiş Ülkeler dışında bir kullanıcının kimliğiyle olasılık eşleştirmesi yapmak için kullanılan çerez.Üçüncü Taraf Çerez90 Gün.linkedin.com
IDEZiyaretçi tarafından hangi ürünlerin görüntülendiği hakkında bilgi toplar – Bu, belirli ziyaretçinin web sitesinde gezinmesini optimize etmek için kullanılır.Üçüncü Taraf Çerez1 Yıl.doubleclick.net
frFacebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.Üçüncü Taraf Çerez90 Gün.facebook.com
bscookieOturum açmış bir kullanıcının 2FA durumunu kaydetmek için kullanılırÜçüncü Taraf Çerez365 Gün.www.linkedin.com
bcookiePlatformun kötüye kullanımını tespit etmek için LinkedIn‘e erişen cihazları benzersiz olarak tanımlayan Tarayıcı Kimliği çereziÜçüncü Taraf Çerez365 Gün.linkedin.com
AnalyticsSyncHistoryBelirlenmiş Ülkelerdeki kullanıcılar için lms_analytics çereziyle bir senkronizasyonun gerçekleştiği zamanla ilgili bilgileri depolamak için kullanılır.Üçüncü Taraf Çerez30 Gün.linkedin.com
_ttpBu çerez Tiktok Pixel tarafından reklam kampanyalarınızın performansını ölçmek, iyileştirmek ve kullanıcının TikTok’taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için kullanılır.Üçüncü Taraf Çerez1 Yıl.tiktok.com
_tt_enable_cookieWeb sitemizdeki davranışlar ve satın almalar hakkında veri toplayan TikTok çerezini kullanarak kendimizi pazarlamak ve reklamlarımızın etkisini ölçmek için bu çerez kullanılır.Birinci Taraf Çerez1 Yıl.ozan.com
_gcl_auGoogle AdSense tarafından, hizmetlerini kullanan web siteleri arasında reklam verimliliğini denemek için kullanılır.Birinci Taraf Çerez90 Gün.ozan.com
_fbpFacebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.Birinci Taraf Çerez90 Gün.ozan.com

İlgili Kişilerin Talepleri

İnternet Sitesi’nde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kanun’un “ilgili kişilerin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerini, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre GFY Plaza, Sahrayıcedit Mahallesi, Batman Sokak, No 30, Kat 17, İç Kapı No:46, 34734, Kadıköy, İstanbul adresine yazılı olarak veya e-postanızın sistemimizde kayıtlı bulunması halinde kvkk@ozan.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

5. Çerezlerin “Çerez Yönetim Paneli” Üzerinden Yönetilmesi

İnternet Sitesi’ndeki çerez kullanımına ilişkin tercihlerinizi aşağıdaki “Çerez Yönetim Paneli” kutucuğuna tıklayarak yönetebilirsiniz/değiştirebilirsiniz.

Çerez Yönetim Paneli

6. Çerezlerin “Çerez Ayarları Paneli” Dışında Tarayıcı Ayarlarından Yönetilmesi:

İnternet Sitesi’nde kullanılan çerezleri en verimli şekilde yönetimi “Çerez Ayarları Paneli” üzerinden sağlanmaktadır. İnternet Sitesi’nde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ancak çerezleri yönetmek için tarayıcınıza bağlı olarak aşağıdaki yöntemleri de tercih edebilirsiniz:

Ozan; işbu Çerez Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Ziyaretçi için hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Ziyaretçi’nin İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi